Antonia Fatović Mahadić

dr. med. dent.

Antonia Fatović Mahadić je doktorica dentalne medicine. Diplomira u rujnu 2017. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i ubrzo se zapošljava u Dental Centru Kranjčević Bubica. Kontinuirano se educira i unaprjeđuje svoje znanje, a područja od posebnog interesa su joj restaurativna dentalna medicina, endodoncija, parodontologija i estetska dentalna medicina. Kao mladu snagu dobro uigranog tima Dental Centra Kranjčević Bubica, veseli je svakodnevni rad s pacijentima, a svojim entuzijazmom uspješno doskače izazovima. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine.

Edukacije i certifikati:

  • listopad, 2018., Zagreb, SOL ™ Portable Diode Laser, dr. Gergely Götz
  • svibanj,  2018., Zadar, Aesthetic dental moment
  • travanj, 2018., Zagreb,  Endoret® (PRGF® ) – Aesthetic and Gel,  dr. Nikola  Milojević
  • travanj, 2015., Edukacija “ABC hitnih stanja” iz KPR-AVD-a i prve pomoći
  • ožujak, 2015., 1. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu