Upoznajte Naš Tim

Stručnost. Vrhunska Usluga. Moderne Tehnologije. Ljubaznost.
Sve Što Vam Treba Na Jednom Mjestu

Naš Tim Specijalista Pokriva Cijeli Spektar Usluga Iz Ortodoncije, Dentalne Medicine I Oralne Kirurgije

Dr. Sc. Anita Kranjčević Bubica

dr. med. dent.
specijalist ortodoncije

Anita Kranjčević Bubica je specijalist ortodoncije od 2012., specijalizirala je na Zavodu za ortodonciju KBC-a Zagreb. Upisala je Poslijediplomski znanstveni studij 2012. iz područja ortodoncije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i uspješno je obranila temu doktorskog rada pod naslovom „Procjena odnosa proporcije frontalnih zubi i oblika zubnog luka kod malokluzije klase I, II i III“. Magistar znanosti je od 2009. iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalne medicine i znanstvene grane dentalne protetike na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Članica je:

  • Hrvatskog ortodontskog društva (HOD) i Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM)
  • World Federation of Orthodontists WFO (Svjetskog udruženja ortodonata)
  • American Association of Orthodontists AAO (Američkog udruženja ortodonata)
  • Società Italiana di Ortodonzia SIDO (Talijanskog udruženja ortodonata)

Izuzetno mnogo truda i vremena ulaže u edukaciju  kako u vlastitu tako i u edukaciju cijeloga tima koja je danas apsolutni imperativ. Uz ortodonciju bavi se implanto-protetikom, estetskom dentalnom medicinom i  oralnom kirurgijom.Aktivni je sudionik brojnih domaćih i stranih kongresa kao autor ili koautor poster-prezentacija  znanstvenog ili praktičnog osvrta iz svakodnevnog rada.

Paula Kevrić

dr. med. dent.

Paula Kevrić je doktorica dentalne medicine. Diplomirala je 2012. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Educira se na uvaženim kongresima i tečajevima u svrhu cjeloživotnog napredovanja i učenja, a najsuvremenije tehnike i metode imperativ su u njezinom radu. Komunikativna, strpljiva i detaljna u radu,a ponajviše s djecom i pacijentima visokih estetskih zahtjeva. Interesne sfere stomatologije kojima se bavi su endodoncija s restorativnom stomatologijom, dječja dentalna medicina, parodontologija i estetska dentalna medicina (fokus je na estetici osmjeha “Smile design” i estetici lica uopće). Članica je Hrvatske komore dentalne medicine.
Sudjelovala je kao koautor znanstvenog članka “Tipovi ponašanja djeteta u ordinaciji dentalne medicine” – Hrčak – portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (uz Natašu Ivančić Jokić, Danka Bakarčića, Sandrau Hrvatin, Elenu Hristodulov Vidak)

Antonia Fatović Mahadić

dr. med. dent.

Antonia Fatović Mahadić je doktorica dentalne medicine. Diplomira u rujnu 2017. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i ubrzo se zapošljava u Dental Centru Kranjčević Bubica. Kontinuirano se educira i unaprjeđuje svoje znanje, a područja od posebnog interesa su joj restaurativna dentalna medicina, endodoncija, parodontologija i estetska dentalna medicina. Kao mladu snagu dobro uigranog tima Dental Centra Kranjčević Bubica, veseli je svakodnevni rad s pacijentima, a svojim entuzijazmom uspješno doskače izazovima. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine.

Patricia Meštrović

dr. med. dent.

Patricia Deša je doktorica dentalne medicine. Diplomirala je u lipnju 2018. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Edukacija i kontinuirano usavršavanje njezin su prioritet, krase ju  marljivost, vedrina te veliki interes i sklonost visokoj estetici.
Područja posebnog interesa su joj restorativna dentalna medicina, endodoncija, estetska dentalna medicina, parodontologija. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine.

Josipa Rokov

dr.med. dent.

Josipa Rokov

Ana Rukavina

dr.med. dent.

Ana Rukavina

Ivan Baraka

dr.med.
maksilofacijalni kirurg otorinolaringolog

Ivan Baraka rođen je 14. 11. 1974. godine  u Zadru. Pohađao je   Medicinski  fakultet  Sveučilišta  u  Zagrebu   od  1993.- 1999., gdje je i diplomirao  u  listopadu 1999.  s  prosječnom ocjenom  4,5. Tijekom  studija   bio je demonstrator  na  Katedri  za  embriologiju i histologiju u trajanju  od  dva semestra i  demonstrator  na  Katedri  za patologiju   u trajanju  od  četiri  semestra. Pripravnički  staž   odradio je u  Općoj  bolnici Zadar.  Državni  ispit  položio je u  rujnu 2001. godine. U  prosincu  2001.  započinje  specijalizaciju iz maksilofacijalne kirurgije, a specijalistički ispit položio je  u ožujku  2007. U studenom 2011. započinje  specijalizaciju  iz  otorinolaringologije,  a specijalistički ispit polaže u prosincu  2013. Zaposlen  je u  Općoj bolnici  Zadar, Odjel  za  otorinolaringologiju s  odsjekom  maksilofacijalne   kirurgije.

Ana Pavelić

univ. bacc. med. techn.

Ana Pavelić je prvostupnik sestrinstva. Diplomirala je 2017. na Sveučilišnom studiju sestrinstva u Zadru. Edukaciju provodi kroz niz predavanja Hrvatske komore medicinskih sestra u svrhu nadogradnje znanja i upoznavanja noviteta u radu medicinskih sestara. Komunikativna, nasmijana i strpljiva vodi evidenciju o svakom pacijentu. Članica je Hrvatske komore medicinskih sestrara. Tečaj za procesno orjentirani sustav upravljanja kvalitetom i promjene sustva upravljanja kvalitetom (ISO) polaže 2008. godine.

Ivana Klapan

medicinska sestra

Ivana Klapan

Matea Mrva Kevrić

bacc. admin. publ.

Matea Mrva Kevrić

Dorotea Miočić

dentalni tehničar

Dorotea Miočić

Marija Komljenović

med. techn.

Marija Komljenović

Matea Dželalija

.

Matea Dželalija