ORALNA KIRURGIJA

Obuhvaća različite kirurške zahvate u oralnoj šupljini pacijenta. Dijeli se na kirurgiju specifične i nespecifične infekcije usne šupljine i čeljusti, pretprotetske kirurgije, kirurške protetike i implantologije te uključuje zahvate apikotomije, alveotomije, kortikotomije, kirurško-ortodontsko izvlačenje zuba te sinus lift.

Apikotomija je mali kirurški zahvat u usnoj šupljini kojim se odstranjuje oboljeli višak korijena zuba.

Alveotomija je kirurško uklanjanje impaktiranih i retiniranih zuba.

Kortikotomija je odstranjenje koštanog pokrova zuba koji je ostao impaktiran i na taj način mu se olakšava izrastanje.

Sinus lift je kirurško podizanje dna sinusa u svrhu postizanja dodatne količine kosti  radi uspješne postave zubnih implantata.

  VAŠ  TIM

  RADNO VRIJEME

pon – pet 08:00 – 19:00

023 311 520

  LOKACIJA NA KARTI

SAVR
ŠENI
OSMI
JEH

Pratimo Najnovije Tehnike I Tehnologije U Oralnoj Kirurgiji