IMPLANTOLOGIJA I PARODONTOLOGIJA

KADA I ZAŠTO KORISTITI PRGF® Endoret®

 

  1. Primjena PRGF® Endoret ®tehnologije u parodontologiji

Gubitak kosti uzrokovan parodontnom bolesti veliki je javnozdravstveni problem. PRGF® Endoret® tehnologija može biti alternativa materijalima koji se primjenjuju na području mukogingivalne parodontne kirurgije. PRGF stimulira proliferaciju, migraciju i kemotaksiju osteoblasta te značajno povećava autokrinu ekspresiju faktora rasta. Pokazuje dobre rezultate u prekrivanju površine korijena, povećanju širine keratinizirane sluznice i popravlja recesiju gingive.

TERAPIJA GINGIVNIH DEFEKATA
  1. Upotreba Endoret® značajno povećava uspješnost u terapiji dentalnim implantatima

Kada se površina implantata vlaži sa Endoret® tekućinom, stvara se fibrinska mreža koja prianja na površinu implantata, otpušta faktore rasta te poboljšava oseointegraciju.

  1. Tretman post ekstrakcijske alveole

Smanjuje upalu i bol, ubrzava epitelizaciju mekog tkiva i pospješuje regeneraciju kosti. Stopa preživljavanja implantata, kojeg odmah nakon ekstrakcije stavljamo u alveolu je 98 %,  te je siguran, učinkovit i predvidljiv postupak.

  VAŠ TIM

  RADNO VRIJEME

pon – pet 08:00 – 19:00

023 311 520

  LOKACIJA NA KARTI

SAVR
ŠENI
OSMI
JEH

Patite Li I Vi Od Ovog Problema?