OPĆA (KONZERVATIVNA) DENTALNA MEDICINA

Temeljna grana dentalne medicine koja se temelji na postupcima preventive, dijagnostike te sanacije karijesnih lezija i trauma zuba. Sastoji se od dvije grane: restorativne dentalne medicine i endodoncije.

Restorativna Dentalna Medicina

Restorativna dentalna medicina je grana dentalne medicine koja se bavi nadomještanjem oštećenog i tvrdog zubnog tkiva. Izgubljeno zubno tkivo može se nadoknaditi ispunom (plombom) te keramičkim nadomjescima koje nazivamo inley, onley, overley.

Endodoncija

Endodoncija je grana dentalne medicine koja se bavi liječenjem korijenskih kanala zuba i time predstavlja veliki izazov suvremene dentalne medicine. Zdravlje zubnog korijena i okolnog potpornog aparata je temelj funkcionalnosti stomatognatnog sustava i općeg zdravlja čovjeka.

  VAŠ  TIM

  RADNO VRIJEME

pon – pet 08:00 – 19:00

023 311 520

  LOKACIJA NA KARTI

SVE
ZA
VAŠE
ZUBE

Dogovorite Svoj Termin