ii. Upotreba koštanog transplantata i fibrinskih membrana