Hibridni Hyrax –  Palatal Expansion

Hibridni HyraxTomas Dentaurum® predstavlja najnoviju metodu širenja gornje čeljusti. Uslijed nesrazmjera u rastu i razvoju čejusti dolazi do pajave deficitarnog razvoja gornje čeljusti. Da bi ulovili korak sa normalnim rastom i razvojom potrebno je pravovremeno intervenirati.

Noviji Hibridni Hyrah je kopleksniji, ali su zato rezultati terapije znatno bolji. Djeluje posredstvom mikroimplantata direkno na kost i rezultat je 100%-tno koštano proširenje gornje čeljusti. Znatno je manjih dimenzija, tijesno priliježe uz gornju čeljust što pacijentu olakšava adaptaciju, a time i ostale funkcije.

Terapijski je uspjeh  zajamčen, a pacijentu je pružena najbolja moguća metoda trenutno dostupna za širenje gornje čeljusti.

Dogovorite Termin