Tomas Dentaurum® Hibridni Hyrax

2018-12-02T19:48:17+00:00

Hibridni Hyrax -  Palatal Expansion Hibridni HyraxTomas Dentaurum® predstavlja najnoviju metodu širenja gornje čeljusti. Uslijed nesrazmjera u rastu i razvoju čejusti dolazi do pajave deficitarnog razvoja gornje čeljusti. Da bi ulovili korak sa normalnim rastom i razvojom potrebno je pravovremeno intervenirati. Noviji Hibridni Hyrah je kopleksniji, ali su zato rezultati terapije znatno bolji. [...]